Slika Index Brajevih štampača

 

Slike

Maj 2017.

 Sadržaj

1. Informacija o bezbednosti

1.1. Odobrenja

2. 2.Pregled Index V5 Brajevih štampača

2.1. Pozadinsko osvetljenje ispod teksta na svim modelima

2.2. Basic-D

         2.2.1. Povratne informacije na osnovu LED (svetlećih dioda) na Basic-D

2.3. Everest-D

         2.3.1. Povratne informacije na osnovu LED (svetlećih dioda) na Everest-D

2.4. BrailleBox

         2.4.1. Povratne informacije na osnovu LED (svetlećih dioda) na BrailleBox

         2.4.2. Električni priključci na BrailleBox

2.5. FanFold-D

         2.5.1. Povratne informacije na osnovu LED (svetlećih dioda) na FanFold

         2.5.2. Električni priključci na FanFold

         2.5.3. Montaža točkova na FanFold

3. Instaliranje

3.1.Prvi koraci

         3.1.1. Raspakivanje štampača

         3.1.2. Speech feedback (Glasovni odgovor).

         3.1.3. Firmware upgrade

3.2. Instalacija Index Braille upravljačkih programa (drajvera) za štampač

         3.2.1.Instaliranje na USB port

         3.2.2. Mrežna veza

                  3.2.2.1.Konfigurisanje IP žične mreže

                  3.2.2.2. Čarobnjak za statičku IP adresu

                  3.2.2.3.Konfigurisanje Wi-Fi mreže

                  3.2.2.4.Rezervacija IP adresa u DHCP

3.3.Štampanje na Brajevom pismu

        3.3.1.Index-direct-Braille (idB)

                  3.3.1.1. Štampanje preko Veb aplikacija

                  3.3.1.2. Štampanje sa USB memorije

                  3.3.1.3.Štampanje preko idB na Windows

                  3.3.1.4. Štampanje preko idB na Mac

                  3.3.1.5.Štampanje preko idB na Linux

        3.3.2. Eksterni Brajev uređivač (Editor)

4.Control Panel - Kontrolna tabla

4.1.Rezime meni-ja

        4.1.1. V5 meni

        4.1.2. Funkcije tastera

        4.1.3.Prilagođavanje višestrukih rasporeda

        4.1.4.Opcije menija V5

4.2.Čarobnjaci

        4.2,1. Čarobnjak za standardne rasporede

        42.2.Čarobnjak za napredne rasporede

        42.3.Čarobnjak za korisnički definisanu veličinu papira

 

Informacija o bezbednosti

 • Postavite štampač na stabilnu površinu.
 • Ostavite slobodne otvore za ventilaciju brajevog štampača. Priključite brajev štampač isključivo u uzemljenu utičnicu.
 • Prepručuje se korišćenje akustične kabine za smanjenje nivoa buke.
 • BrailleBox je proizvod klase A. U slučaju da ne izaziva radio interferencije, povećajte rastojanje između BrailleBox i uređaja.

1.1. Odobrenja

FCC usaglašenost

Ovaj uređaj poseduje FCC ID: PVH0953

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za kategoriju B digitalnih uređaja, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja imaju za cilj da obezbede zaštitu od štetnih uticaja u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

 • Okrenite antenu za prijem signala
 • Povećajte rastojanje između opreme i resivera
 • Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver

Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

IC usaglašenost

Ovaj uređaj poseduje IC: 5325-0953

Ovaj uređaj je usaglašen sa Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

U radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: ovaj uređaj ne može prouzrokovati interferenciju, i ovaj uređaj prihvata interferenciju sa signalima drugih uređaja, uključujući onu koja izaziva štetne posledice. U skladu sa industrijskim propisima Kanade, ovaj radio predajnik može raditi samo uz korišćenje antena vrsta i maksimalnih snaga koje su odobrene za predajnike u Kanadi. Da bi se smanjile potencijalne radio interferencije sa drugim korisnicima, tip antene i njena snaga su izabrane tako da ekvivalentna izotropna radio snaga - equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) nije veća od one koja je neophodna za uspešnu komunikaciju. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems; the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits.

Bluetooth kvalifikacija

Ovi uređaji sadrže Bluetooth module koje se kvalifikuju kao "Controller system" - QD ID 58171

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2. Pregled Index V5 Brajevih štampača

Speech feedback (Glasovni odgovor) se odnose na glas iz štampača.

2.1. Pozadinsko osvetljenje ispod teksta na svim modelima

Bluetooth, Wi-Fi, Network (mreža): Treperi kada se slobodan i svetli kada je povezan.
idB: Treperi u toku prevođenja i svetli u toku štampanja preko idB.
UPDATE (Ažuriranje): Potrebna je mrežna veza. Aktivira se kada je štampač povezan na mrežu, a mreža ima internet pristup. Svetli kada je dostupno ažuriranje i treperi kada se firmver nadograđuje.
PAPER JAM (Zaglavljen papir): Svetli kada je zaglavljen papir.
ERROR (greška): Svetli kada imamo zastoj. Pritisnite HELP za više informacija.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.2. Basic-D

 

Slike

1. Control Panel - Kontrolna tabla

2. Poklopac

3. Zvučnik

4. Optički senzor kretanja papira

5. Optički senzor ivica papira

6. Desni traktor

7. Zvučnik

8. Poluga za otpuštanje traktora

9. Levi traktor

10. Valjci za papir

11. Otvor za transportnu blokadu

12. Ulaz za ventilaciju

13. Blokada za transportovanje

14. Držač blokade za transportovanje

15. Napajanje 48V DC.

16. Wi-Fi i Bluetooth antena

17. USB 2.0 port - priključak

18. Mrežni (Network) port (100 MB)

19. USB host port

20. Izlaz za ventilaciju

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.2.1. Povratne informacije na osnovu LED (svetlećih dioda) na Basic-D

Slike

PAPER MOVE (kretanje papira): Treperi kada se papir kreće.
PAPER EDGE (ivica papira): Svetli kada papir stigne do ivice senzora.
HEAD (glava): Svetli kada je glava štampača u osnovnom položaju.
FAN (ventilator): Svetli kada se uključi ventilacija.
OUT OF PAPER (nedostatak papira): Svetli kada je nema papira.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.3. Everest-D

 

Slike

1. Control Panel - Kontrolna tabla

2. Ulagač papira

3. Vodiči papira

4. Glava štampača

5. Zvučnik

6. Optički senzor ivica papira

7. Optički senzor osnovnog položaja glave štampača.

8. Spoljašnji vodiči papira na izlazu iz štampača.

9. Valjci za papir

10. Unutrašnji vodiči papira na izlazu iz štampača.

11. Izlaz za ventilaciju

12. Električni priključci

13. Prebacivač za otvaranje / zatvoranje ulagača papira

14. (Levi i desni) birač debljine papira

15. Zaključavanje vođice margine papira (leva / desna)

16. Leva vođica margine.

17. Valjci za uvlačenje papira

18. Desna vođica margine.

19. Napajanje 48V DC.

20. Wi-Fi i Bluetooth antena

21. USB 2.0 port - priključak

22. Mrežni (Network) port (100 MB)

23. USB host port

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.3.1. Povratne informacije na osnovu LED (svetlećih dioda) na Everest-D

Slike

PAPER IN (papir je ubačen): Svetli kada papir stigne do ivice senzora.
FEED (Izbaci papir): Svetli kada se uključi motor za povlačenje papira.
HEAD (glava): Svetli kada je glava štampača u osnovnom položaju.
FAN (ventilator): Svetli kada se uključi ventilacija.
OUT OF PAPER (nedostatak papira): Svetli kada se isprazni držač papira.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

2.4. BrailleBox

 

Slike

1. Control Panel - Kontrolna tabla

2. Optički senzor vrata za servis.

3. Optički senzor ležišta štampanog papira.

4. Ležište štampanog papira

5. Vođice ležišta štampanog papira

7. Ležište praznog papira

8. Donja glava štampača

9. Srednja glava štampača

10. Gornja glava štampača

11. Valjci za papir

12. Servisna vrata

13. Električni priključci

14. Ventilacija

15. Vodiči papira

16. Ručica za zaustavljanje zadnje papučice

17. Senzor ulaska papira

18. Senzor izlaska papira

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.4.1. Povratne informacije na osnovu LED (svetlećih dioda) na BrailleBox

Slike

PAPER IN (papir je ušao): Svetli kada je papir ušao i stigao do senzora ulaska papira.
PAPER OUT (papir je izašao): Svetli kada papir stigne do senzora izlaska papira.
OUT OF PAPER (nedostatak papira): Svetli kada se isprazni držač papira. BRAILLE STACK (skladište) : Svetli kada je skladište papira pri kraju. PAPER TRAY (Ležište praznog papira): Svetli kada se otvori ležište praznog papira.
BRAILLE TRAY (Ležište štampanog papira): Svetli kada se otvori ležište štampanog papira.
SERVICE DOOR (Servisna vrata): Svetli kada se otvore servisna vrata.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.4.2. Električni priključci na BrailleBox

 

Slike

1. Ulaz za napajanje 100-240V, 50-60 HZ, sa uzemljenjem

2. Osigurač 6,3 A/250V

3. Wi-Fi i Bluetooth antena

4. USB host port

5. Mrežni (Network) port (100 MB)

6. USB 2.0 port - priključak

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.5 FanFold-D

Slike

1. Desni traktor (uvlakač papira)

2. Levi traktor (uvlakač papira)

3. Senzor kretanja papira

4. Senzor ivice papira

5. Tri glave štampača

6. Valjci za papir

7. Senzor izlaska papira

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.5.1. Povratne informacije na osnovu LED (svetlećih dioda) na FanFold

Slike

PAPER EDGE (ivica papira): Svetli kada je papir ušao i stigao do senzora ulaska papira.
PAPER MOVE (kretanje papira): Treperi kada se papir kreće.
PAPER OUT (papir je izašao): Svetli kada papir stigne do senzora izlaska papira.
FAN (ventilator): Svetli kada se uključi ventilacija.
LID OPEN (otvoren je poklopac): Svetli kada se otvori gornji stakleni poklopac.
EMPTY BRAILLE (nema papira u skladištu): Svetli ka je ispražnjeno skladište papira.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.5.2. Električni priključci na FanFold

Slike

1. Wi-Fi i Bluetooth antena

2. USB 2.0 port - priključak

3. Mrežni (Network) port (100 MB)

4. USB host port

5. Osigurač 6,3 A/250V

6. Ulaz za napajanje 100-240V, 50-60 HZ, sa uzemljenjem

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

2.5.3. Montaža točkova na FanFold

Podignite rukama paletu i ubacite dve daščice (visine 50 mm/2 inča) ispod paleta.

1. Okrenite FanFold na paleti tako da je jedan ugao izvan palete. Montirajte prvi točak pomoću zavrtanja i ključa koji se nalaze u kutiji u štampaču.

2. Okrenite FanFold tako da je i sledeći ugao izvan kraće strane palete. Montirajte drugi točak.

3. Okrenite FanFold tako da je prvi ugao izvan druge kraće strane palete. Montirajte treći točak.

4. Podignite FanFold na pod. Uravnotežite ga na točkovima.

5. Montirajte i četvrti točak.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

3. Instaliranje

3.1. Počinjanje

3.1.1. Raspakivanje štampača

Lagano raspakujte štampač i proverite sve stavke. Sačuvajte materijal za transportovanje i blokadeza transportovanje. Dve (2) godine garancije na delove važe samo ako se štampač transportuje u originalnom pakovanju, a blokade za transportovanje pravilno postavljene.

U isporuku je uključeno:
 • Brajev štampač
 • Korisničko uputstvo
 • Index USB memorija
 • Kabal za napajanje
 • USB kabal
 • Spoljašnje napajanje za Basic-D i Everest-D
 • Blokada za transportovanje
  Basic-D, Everest-D i BrailleBox
 • Uključite štampač bez povezivanja USB kabla.
 • Čarobnjak za uklanjanje transportnih blokada će se uključiti automatski.
 • Pratite korake čarobnjaka. Po završetku, štampač će se ponovo pokrenuti i biće spreman za upotrebu.
  BrailleBox slika

  Slike

1. Gumena plomba.

2. Kutija za dodatnu opremu.

3. Staklo ležišta papira

4. Blokade za transportovanje glava

BrailleBox

1. Otvorite ležište za papir. Skinite kutiju za dodatnu opremu iz ležište za papir. Uključite štampač.

2. Čarobnjak će se pokrenuti.

3. Pratite korake čarobnjaka.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

3.1.2. Speech feedback (Glasovni odgovor).

Glasovne poruke su podešene na engleski jezik (fabričko podešavanje).

U aprilu 2017 su bili dostupni sledeći jezici:

Arapski, Dutch, English (Indian), English (UK), English (US), Finnish, French, German, Italian, Korean, Mandarin, Norwegian, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Russian, Spanish (Colombia), Spanish (Mexico), Swedish i Turkish.

 • 3.1.3. Nadogradnja (upgrade‌) Firmware-a

  Indeks štampači se mogu nadograditi besplatno na najnoviji firmver. Preporučuje se nadogradnja firmvera prilikom instalacije novog Index V5 Brajevog štampača. Nadogradnja sadrži ispravku grešaka i dodavanje novih ili poboljšanje postojećih funkcija. Molimo vas da detaljnije informacije potražite na www.indexbraille.com

  Nadogradnja (upgrade‌) preko internet veze

  Kada je Index V5 štampač povezan na internet, on automatski proverava da li postoji ažuriranje. Tekst UPDATE koji svetli ukazuje na postojanje ažuriranja.

  Pokrenite nadogradnju (upgrade‌) sa:

  MENU / User service / Firmware upgrade / Firmware upgrade from internet / OK to start.

  Upgrade sa USB memorije
 • Preuzmite najnoviji V5 firmware sa Index Braille Support / Download V5 firmware. Primer imena datoteke: Embosser-update-2016-12-15.zip
 • Sačuvajte V5 firmware datoteku na USB memoriju.
 • Ubacite USB memoriju u V5 štampač.
 • Pokrenite nadogradnju (upgrade‌) sa:
  MENU / User service / Firmware upgrade / Firmware upgrade from USB memory stick / OK to start.

Tekst UPDATE svetli dok traje proces nadogradnje. Glasovni odgovor se aktivira. Do not power off the printer during an upgrade (Ne isključivujte štampač dok traje nadogradnja). Proces nadogradnje traje od 5 do 15 minuta i završava se kada se štampač ponovo pokrene automatski.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

3.2. Instalacija Index Braille upravljačkih programa (drajvera) za štampač

Index programi i upravljački programi za Index Braille štampače se mogu instalirati sa USB memorije koja se isporučuje zajedno sa štampačima ili se mogu preuzeti sa www.indexbraille.com.

3.2.1. Instaliranje na USB portu

Svi Index Braille štampači zahtevaju da Index Braille upravljački programi budu instalirani na USB portu kako bi ispravno funkcionisali. Instalirajte Index Braille upravljačke programe (drajvere) za štampač pre nego što povežete štampač na USB port računara.

Da bi ste pronašli tekuću verziju upravljačkih programa (drajvera) za štampač, pristupite Control Panel (Kontrolna tabla):

 • Control Panel / Uninstall a program / Index Braille Driver.
 • Broj aktuelne verzije je prikazan u desnoj koloni.
Windows

Za instalaciju Index upravljačkih programa 8.x ili novijih, za Windows XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, pratite sledeće korake:

1. Zatvorite sve aplikacije na vašem računaru.

2. Preuzmite Index Printer Driver 8.x ili novije.

3. Desni klik na instalacionu datoteku, izaberite "Run as administrator“ (pokreni kao administrator) i pratite čarobnjaka za instalaciju.

4. Povežite USB kabal.

5. Uključite štampač.

6. Na Windows Vista i kasnije verzije pojavljuje se Plug and Play (utakni i koristi) čarobnjak koji objavljuje "Found new hardware (Našao sam novi hardver)" i završava instalaciju USB-a.

Link na instalaciju upravljačkih programa za Mac OS X

Link na instalaciju upravljačkih programa za Linux(/)

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

Mrežna veza

Plave ikone Wi-Fi i mrežne veze svetle kada je štampač povezan na mrežu. Tokom pretraživanja mreža ikone trepere.

Da dobijete mrežnu IP adresu, pritisnite:

 • HELP + 10 i dobijete glasovni odgovor IP adresu:
 • HELP + 1, da bi ste dobili odštampano.

Kada je Wi-Fi ili žična mreža povezana, štampač će zapamtiti naziv mreže i lozinku.

Povezivanje na Wi-Fi Network (mreža)

 • Kada je poznata Wi-Fi mreža dostupna, Wi-Fi ikona treperi tokom pretrage mreža. Speech feedback (Glas - kojim štampač odgovara): "Wi-Fi network connected (Povezivanje na Wi-Fi Network (mrežu)). IP number XXX, SSID name".
 • Kada nijedna poznata Wi-Fi nije mreža dostupna, Wi-Fi ikona je isključena. Glasovni odgovor: "No known network available"(nema poznate dostupne mreže).

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

3.2.2.1. Konfigurisanje IP žične mreže

U Firmware Index V5 od januara 2017 ili novijem, Wi-Fi mreža je podrazumevano omogućena.

Prvi korak za povezivanje na žičnu mrežu

Povežite mrežni kabal na lokalnu mrežu (LAN) preko DHCP podrške.

 • Ikona mrežne veze treperi tokom uspostavljanja mrežne veze.
 • Ikona mrežne veze svetli kada je mreža povezana na internet.
 • HELP+10 Glasovni odgovor štampača: "Wired network ###.###.#.##", e.g. IP address: 192.168.4.14.
  HELP+1 Štampa se Info stranica mreže sa IP adresom

3.2.2.2. Čarobnjak za statičku IP adresu

MENU / Communication / Wizard for wired network / OK.

Detaljnije informacije se nalaze u ovoj bazi znanja.

3.2.2.3. Wi-Fi network setup (konfigurisanje Wi-Fi)

Postoje i alternativni načini konfigurisanja IP Wi-Fi mreže:

 • Podesite IP preko Veb aplikacije (preporuka)
 • Podesite IP preko Wi-Fi datoteke za konfigurisanje.
 • Podesite preko WPS (Wi-Fi Protected Setup - WPS taster na ruteru)
 • Podesite Wi-Fi mrežu u Control Panelu - Kontrolnoj tabli.

 

3.2.2.4. Rezervacija IP adresa u DHCP

Najbolji način da rezervišete trajnu IP adresu za određeni štampač jeste rezervacija MAC adrese štampača na određenu IP adresu na ruteru. Ovo je tipični zadatak administratora mreže. Za detaljnije informacije, potražite na internetu „rezervacija IP adrese na DHCP + (naziv vašeg rutera)“

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

3.3. Štampanje na Brajevom pismu

Index-direct-Braille (idB) je aplikacija za štampanje standardnih dokumenata (tipa Word ) na Index V5 na Brajevom pismu bez korišćenja uobučajenih Brajevih uređivača.

Karakteristike IdB:

 • Prevodi i formatira tekst za Brajevu štampu prateći aktivni raspored.
 • Prevodi tekst-na Brajevo pismo literalno ili sažeto (za više od 140 jezika, uključujući i srpski, prim prev).
 • Formatira tekst u veličinu Brajeve stranice (broj linija po stranici, znakova u redu, margine, označavanje brajevi stranica, označavanje stranica originalnog teksta)
 • Najnovije funkcije idB-a se automatski instaliraju prilikom nadogradnje (upgrade‌) firmver-a.
 • idB podržava neograničeni broj korisnika u lokalnoj mreži.
 • idB je besplatan.
Za prevođenje matematike, muzike, taktilne grafike, složenih dokumenata i dokumenata za lektorisanje potrebno je da obezbedite prevodilac (editor, uređivač) na Brajevo pismo.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

Index-direct-Braille (idB) idB podržava:

 • Brajevo pismo nivoa 0 (računarsko), 1 (literalno) i 2 (sažeto)
 • Word XML (.docx) datoteka
 • Word (.doc) datoteka
 • PDF (.pdf) datoteka
 • Text (.txt) datoteka
 • Numeraciju stranica
 • Podelu brajevih knjiga na tomove
 • Index V4 i V5 brajeve štampače

idB koristi Liblouis open source sistem za prevođenje na Brajevo pismo koji podržava većinu svetskih jezika (uključujući i srpski, prim. prev.)

Veza na Liblouis web site

Veza na informacije o Index-direct-Braille

Veza na instrukcije za nadogradnju (upgrade‌) firmware-a

3.3.1.1. Štampanje preko Veb aplikacija

1. Da biste dobili IP adresu štampača, pritisnite HELP + 10. Glasovni odgovor: "IP number", npr. "IP 192.168.4.14".

2. Pokrenite veb aplikaciju otvaranjem prozora za pretragu u vašem pregledaču. Proverite da li je vaš uređaj povezan na istu mrežu kao i V5 štampač.

3. Unesite IP broj štampača u pregledač.

4. Nakon nekoliko sekundi, interfejs za veb aplikaciju će se pojaviti na vašem uređaju. Pogledajte sliku ispod.

 

Slike

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

Web interfejs

Pokrenite funkcije veb aplikacije pritiskom na dugme action koji nudi sledeće opcije menija:

 • Print
  Štampa standardne datoteke (.doc. docx, .pdf, .txt, .rtf) korišćenjem idB formata za prevođenje ili Brajeve datoteke za čitanje (.brl, .brf).
  Pregledajete svoju datoteku u obliku formatiranog brajevog teksta (na brajevom pismu ili kao tekst).
  Otpremite datoteku.
 • Wi-Fi
  Prikazana je dostpna mreža. Na prvom mestu je mreža na koju ste povezani i koja ima jak signal.
  Funkcije: Select (izbor), Connect (povezivanje), Forget (zaboravljanje), Insert password for new network (unos lozinke za novu mrežu), i Start WPS (Wi-Fi Protected Setup) (pokreni WPS).
 • Veb aplikacija

Slike

Primeri dostupnih mreža.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

3.3.1.2. Štampanje sa USB memorije

 • Index V5 Brajev štampač
 • Index USB memorija.
 • Standardne datoteke (.doc. docx, .pdf, .txt, .rtf) korišćenjem idB tekst-u-Braj za prevođenje i formatiranje za Brajevu štampu.
 • Brajeve datoteke za čitanje (.brl, .brf), već prevedeni na Brajevo pismo se štampaju bez idB prevođenja i formatiranja.

Štampanje po koracima:

 • Podesite aktivni raspored: veličina stranice, izgled Brajeve strane, numeraciju stranica i idB: jezik za prevođenje i stepen po želji.
 • Pritisnite taster MENU na štampaču.
 • Izaberite Print / Print from USB memory stick.
 • Pronađite datoteku korišćenjem tastere sa strelicama. Glasovni vodič vas vodi kroz USB strukturu datoteka.
 • Pritisnite OK da odštampate izabranu datoteku.
 • Ikonica idB će treperiti na Kontrolnoj tabli štampača dok traje proces prevođenja i formatiranja, obično nekoliko sekundi.
 • Tokom štampanja idB ikona svetli.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

3.3.1.3. Štampanje preko idB na Windows

 • Sačuvajte i zatvorite datoteku u Word kao .doc, .docx, .txt ili PDF format.
 • Desni klik na datoteku sa spiska i izaberite Index-direct-Braille.
 • Izaberite model štampača i pritisnite OK.
 • Datoteka će biti preneta na izabrani štampač.
 • Treperenje idB ikona označava da je u toku prevođenje na Brajevo pismo.
 • Počinje štampanje dokumenta na Brajevom pismu. Ikona idB svetli.

Štampanje preko idB na Mac

 • Otvorite dokument u željenom uređivaču / pregledaču (Preview OS X).
 • Idi na datoteku. Izaberite Print i odaberite (instalirani Brajev) štampač.
 • Datoteka će biti preneta na izabrani štampač.
 • Treperenje idB ikona označava da je u toku prevođenje na Brajevo pismo.
 • Počinje štampanje dokumenta na Brajevom pismu. Ikona idB svetli.

Štampanje preko idB na Linux

 • Otvorite dokument u željenom uređivaču / pregledaču.
 • Idi na datoteku. Izaberite Print i odaberite (instalirani Brajev) štampač. Pritisnite OK.
 • Datoteka će biti preneta na izabrani štampač.
 • Treperenje idB ikona označava da je u toku prevođenje na Brajevo pismo.
 • Počinje štampanje dokumenta na Brajevom pismu. Ikona idB svetli.

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

3.3.2. Eksterni Brajev uređivač (Editor)

Štampanje sa besplatnim ili komercijalnim uređivačem / prevodiocem za Brajevo pismo

Većina prevodilaca na Brajevo pismo su kompatibilni sa Index brajevim štampačima. Za više informacija o kompatibilnim prevodiocima za Brajevo pismo posetite:

http://www.indexbraille.com/en-us/support/braille-editor-software

Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

 

4. Control Panel - Kontrolna tabla

 

Slike

4,1. Rezime menija

4.1.1. V5 meni

    • ON (Uključi)

  - Treperi ON: U toku je proces pokretanja.

  - Svetli ON: Štampač je uključen.

    • MENU - Otvorene su funkcije menija (za podešavanje).
     - Svetli MENU: MENU je otvoren. Koristite tastere sa strelicama i krećite se kroz opcije menija i čarobnjaka.
    • OK: Izaberite ili pokrenite funkciju.
    • Kada se funkcija završi, štampač prelazi u režim mirovanja (neaktivnosti).
    • Nakon dva minuta neaktivnosti u režimu menija, bez pritiska bilo kog tastera, štampač otkazuje sve izmene bez snimanja i automatski prelazi u režim mirovanja.
    • HELP: Dobijate glasovni odgovor od aktuelnom statusu štampača.
     - Svetli HELP: Ukazuje na to da su dostupne važne informacije.

  Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

   

    • 4.1.2. Funkcije tastera

     TYPES (Vrste)

     KEYS (Tasteri)

     FUNCTIONS (Funkcije)

      

     GENERAL KEYS (Osnovni tasteri)

     ON (Uključi)

     Uključivanje. Online režim.

     Otkaži funkcije menija bez čuvanja.

     OFF (isključi)

     Pauziraj štampanje.

     Isključivanje (zadrži OFF 5 sekundi).

     FEED (Povuci papir)

     Povuci papir. Izbaci papir.

     DOOR (Vrata)

     Otvorite ili zatvorite kutiju sa Brajevom štampom. Samo kod BrailleBox.

      

     Help (pomoć)

     Informacija o glasovnom odgovoru.

     Da pokrenete daljinsku podršku, držite HELP 15 sekundi.

     Da pokrenete režim oporavka, držite HELP tokom uključivanja.

      

     Tasteri Menija

     MENI (MENU)

     Otvorite režim menija.

      

     STRELICA GORE

     Pomeri se na prethodnu stavku menija.

     U pasivnom režimu, idite na željeni raspored, pritisnite OK da biste ga aktivirali.

     STRELICA DOLE

     Pomeri se na sledeću stavku menija.

     U pasivnom režimu, idite na željeni raspored, pritisnite OK da biste ga deaktivirali.

     STRELICA LEVO

     Pomeri se na viši nivo menija.

     STRELICA DESNO

     Pomeri se na niži nivo menija.

     Pređite na sledeći korak u čarobnjaku.

      

     OK

     Izaberi, sačuvaj, otvori, zatvori i pokreni.

     Potvrdite radnju sa OK.

      

     Numerički tasteri

     1

     Obično "1" predstavlja vrednost 1.

      

     10

     Obično "10" predstavlja vrednost 10.

     Pokreće postupak otpuštanja papira. Samo kod BrailleBox.

     CHS

     Prebacivanje između povećanja i smanjivanja.

     Ponovo pokrenite štampač. Držite CHS 10 sekundi.

      

     Dvostruki tasteri

     OFF + FEED

     Prestanak štampanja na Brajevom pismu.

     FEED+FEED

     Pozicioniraj papir za početak štampanja. Basic i FanFold.

     FEED+OFF

     Obrnuto kretanje papira u embosseru (Brajevom štampaču). Basic i FanFold..

     HELP+HELP

     Štampaj Help (pomoć, da bi ste dobili odštampano.

     HELP+CHS

     Prebaci između lokalnog i engleskog govora.

     HELP + MENU

     Dobićete glasovni odgovor od aktivnom brajevom rasporeduna stranici.

     HELP+ON

     Štampaj Test stranu za proveru čekića.

     HELP + OFF

     Bezbedno uklonite USB memoriju.

     HELP + FEED

     Svetla se uključuju i isključuju.

     HELP + 1

     Štampa stranicu sa informacijama o mreži.

     HELP + 10

     Glasovni odgovor o dostupnim žičnim ili Wi-Fi IP adresama.

     HELP + STRELICA DESNO

     Pokrenite Wireless Protected Setup (pritisak tastera WPS).

     HELP + STRELICA GORE

     Štampa listu inernih parametara.

     HELP + STRELICA DOLE

     Pokrenite čarobnjaka za transportovanje. Pratite korake čarobnjaka. Nakon završetka, štampač se ponovo pokreće.

     FEED + STRELICA LEVO

     Vraća papir unazad, ista funkcija kao i FEED+OFF

     FEED + STRELICA DESNO

     Samo kod FanFold-a kada je zaglavljen papir. Kretanje papira u embosseru (Brajevom štampaču).

     FEED + STRELICA DOLE

     Isključivanje motora za pokretanje papira, tako da se papir pomera ručno.

     Kada tasteri vrše druge funkcije, dobijamo glasovni odgovor o tome.

  Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

   

  4.1.3. Više rasporeda za prilagođavanje

  Index V5 štampači imaju instalirano 1-9 dostupnih korisnički definisanih rasporeda.

  Aktivni raspored

  Aktivni raspored je onaj koji je trenutno u upotrebi. Sve izmene u postavkama raspored se odnose na aktivni raspored. Raspored obuhvata veličinu papira, podešavanje brajeve stranice, položaj numeracije stranice, idB jezik i režim prevođenja na Brajevo pismo.

  Izbor aktivnog rasporeda

  1. Kada je štampač u režimu mirovanja, pritisnite STRELICA GORE / DOLE i idite na željeni raspored. Pritisnite OK i izaberite aktivni raspored. Ovo je ista funkcija kao i kod štampača V4.

  2. Alternativno, možete izabrati aktivni raspored kroz strukturu menija: MENU / Braille layout / Select active layout / idite na željeni aktivni raspored, i pritisnite OK.

  Podrazumevani raspored regije (distributera)

  Podesite štampač na specifična podešavanja rasporeda za određene oblasti pritiskom:

  MENU / Braille layout / Restore layout / Restore distributor default layout / Izaberite zemlju, ime distributera i pritisnite OK.

  Podrazumevani raspored regije (distributera) sadrži:

  • Broj rasporeda.
  • Sve informacija koje su specifične u svakom čarobnjaku. Najznačajnije informacije su:
   • Paper size (veličina papira)).
   • Tip štampe, jednostrano / dvostrano, knjižica (novinski format) i drugo.
   • Prevođenje tekst-u-brajevo pismo korišćenjem idB.
   • Raspored na brajevoj stranici, broj linija po strani, broj znakova po liniji i margine.
   • Numeracija brajeve strane i pozicioniranje numeracije.

   Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

   

  4.1.4. Opcije menija V5

  OSNOVNI (MAIN MENU)

  PODMENI (SUB MENU)

  Funkcija

  Informacije

  Print - Štampaj

  Print previous - Štampaj prethodno

  Štampa kompletan dokument.

  Broj primeraka

   

  dokument

  Print part of document - Štampa deo dokumenta

  Opseg stranica.

  Print from USB - Štampa sa USB

  memorije

  Izaberite fasciklu ili dokument pomoću strelica i pritisnite OK za štampanje.

  Koristi postavke aktivnog rasporeda.

  Print demo files - Štampa demo datoteke

  Izaberite datoteku za štampanje.

  Ime datoteke opisuje svaki dokument.

  Print braille manual - Štampaj Uputstvo na Brajevom pismu

  Odaberi jezik iz liste.

  Koristi postavke aktivnog rasporeda.

   

  Print test document - Štampa test dokument

  Štampa informacije o embosseru (Brajevom štampaču)

   

  Štampaj Test stranu za proveru čekića.

   

  Print, braille layout - štampa raspored brajeve strane.

   

  Print, network information - Štampa stranicu sa informacijama o mreži.

   

   

  Print service document - Štampa servisnih dokumenata

  Štampa razmak između glava i poravnanje brajeve linije

  Samo kod BrailleBox.

  Štampa test stranicu sa linijom za preklapanje.

  Samo kod Everest i BrailleBox.

  Štampa listu vrednost internih parametara.

   

   

  Braille layout - Izgled Brajeve strane

  Edit active layout 1-9 - uredite aktivni raspored

  Čarobnjak za standardne rasporede

   

  Čarobnjak za napredna podešavanja.

   

   

  Korisnički - definisana veličina papira

  Čarobnjak za korisnički definisani papir

  (BrailleBox ima fiksne veličine papira).

  Strelice, 1, 10, CHS i OK

  Obriši Korisnički - definisane veličine papira.

  Nije moguće izbrisati ako se koristi u nekom od rasporeda.

   

  Dodaj raspored.

  Dodaje se raspored. Novi raspored ima iste postavke kao i aktivni raspored.

  Novi raspored dobija najmanji slobodni broj rasporeda.

  Brisanje rasporeda.

  Brisanje specifičnog rasporeda.

  Nije moguće izbrisati aktivni raspored.

   

  Rezervne kopija rasporeda

  Napravite rezervnu kopiju rasporeda na USB memoriji.

   

  Napravite rezervnu kopiju rasporeda u internoj memoriji.

   
   

  Vraćanje u prethodno stanje rasporeda

  Vraćanje u prethodno stanje rasporeda sa USB memorije.

   

  Vraćanje u prethodno stanje rasporeda sa interne memorije.

   

  Vraćanje podrazumevanog rasporeda regije (distributera).

   

  Vraćanje fabrički podrazumevanog rasporeda.

   

  Izbor aktivnog rasporeda

  Bira se aktivni raspored.

  Rasporedi 1-9 se mogu definisati.

   

  Communication - Komunikacija

  USB

  Bezbedno uklonite USB memoriju.

   

   

  Upravljanje Wi-Fi mrežom

  Aktuelna Wi-Fi mreža.

  Veza na podešavanje Wi-Fi mreže u Control Panelu - Kontrolnoj tabli..

  Spisak poznatih mreža.

  Spisak Wi-Fi mreža koje podržavaju WPS.

  Spisak svih Wi-Fi mreža.

  Čarobnjak za žičnu mrežu

  DHCP/Static IP: IP address, Netmask, Gateway, Dynamic Name Server.

   

  Glasovni odgovor

  Izaberi jačinu zvuka

  Tiho / srednje / glasno.

  Izaberi jezik.

  Odaberi iz liste.

   Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače 

  OSNOVNI (MAIN MENU)

  PODMENI (SUB MENU)

  Funkcija

  Informacije

   

  Korisnički servis

  Ažuriranje firmver-a

  Nadogradnja (upgrade‌) firmvera sa interneta.

   

  Nadogradnja (upgrade‌) firmvera sa USB memorije.

   

  Brzina štampanja.

  Podesite brzinu štampanja izborom sa spiska.

  Visoka / normalna.

   

  Podešavanja papira

   

  Izjednačavanje papira. Samo Basic-D.

  Kabina sa nožem (sekačem papira).

  Kabina stoji na podu.

  Papir ostaje na glavi štampača.

  Čarobnjak za pozicioniranje položaja prekidanja papira.

  Samo Basic-D.

  Kabina sa nožem (sekačem papira).

  Brajeva

  Kalibracija (podešavanje) papira

  Samo kod Everest i BrailleBox.

   

   

  podešavanja

  Čarobnjak za podešavanje linije za preklapanje

  Samo kod Everest i BrailleBox.

  Čarobnjak za usklađivanje glava štampača

  Samo kod BrailleBox.

  Čarobnjak za poravnanje brajeve linije.

  Samo kod BrailleBox.

  Upravljanje senzorima.

  Svetla ispod teksta na kontrolnoj tabli.

  Svetla uključena / isključena

  Uključenje / isključenje senzora zaglavljenog papira.

  Basic i FanFold

  Postavke rezervne kopije

  Napravite rezervnu kopiju datoteke konfiguracije sistema na USB memoriji.

  Opšti parametri, na primer: aktivni raspored, kalibracija, jezik glasovnog odgovora...

  Napraviti rezervnu kopiju na internoj SD kartici.

   

  Vratiti postavke prethodno stanje

  Vratite konfiguraciju sistema sa USB memorije.

  Vratite konfiguraciju sistema iz interne memorije.

  Pokrenite čarobnjaka za transportovanje.

  Pokreće čarobnjaka za transportovanje..

   

   

  MENI (MENU)

  PODMENI (SUB MENU)

  Funkcija

  Informacije

   

  Zaštićene usluge (zaštićene lozinkom)

  Upravljački centar

  Pokrenite upravljački centar.

  Interne fabričke funkcije

  Proizvodni test.

  Čarobnjak za proizvodni test.

   

  Štampaj proizvođački test.

   

   

  4.2. Čarobnjaci

   Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

  Čarobnjaci se koriste kao vodiči za konfigurisanja, kalibracije, prilagođavanja itd. Svi čarobnjaci prate istu strukturu korisničkog interfejsa.

  • Pokrenite čarobnjak pritiskom MENU. Pritisnite OK.
  • Pratite čarobnjaka pritiskom tastera sa strelicom udesno.
  • Ako je potrebno da se vratite unazad, pritisnite taster sa strelicom ulevo. Ovo vas vraća na prethodni korak.
  • Ako je potrebno da ureditite neku vrednost u čarobnjaku, pritisnite:
   OK za uređivanje, strelice gore / dole za izbor i OK ponovo za čuvanje. Glasovni odgovor će vam dati dodatne instrukcije.
  • Pritisnite OK da automatski pokrenete čarobnjaka.
  • Na završetku procesa čarobnjak se oglašava izgovorom: "Wizard completed (Čarobnjak je završio). Press OK to save (pritisnite OK da sačuvate".

  Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

  4.2.1. Čarobnjak za standardne rasporede

  Standardni čarobnjak

  Smernice

  Dodatne informacije

  Veličine papira

  Izaberite veličine papira koje su dostupne u vašoj oblasti.

  Azija, Evropa, Sjedinjene Američke Države, Rusija ili Japan

   

  Ako je potrebna veličina papira iz drugog regiona, izaberite napredni raspored i odaberite tu oblast.

  Korisnički definisana veličina papira je moguća samo kod Basic-D i Everest-D.

       

  Vrsta štampanja

  Odaberi iz liste.

  Basic-D: Dvostrano / jednostrano, preklopljno (knjiga, novinski format) dvostrano / jednostrano, spojeno sa strane dvostrano / jednostrano.

  Everest-D i BrailleBox: Dvostrano / jednostrano, preklopljno (knjiga, novinski format) dvostrano / jednostrano.

  Linija za preklapanje

  Odaberi iz liste.

  Dostupna je samo kod preklopljene vrste štampanja.

  Tabela za prevođenje na Brajevo pismo

  Izaberite jezik, tip i verziju.

  Liblouis prevođenje text-u-brajevo pismo, G0=računarski, G1=literarni, G2=sažeti (skraćeni) braj (trenutno za srpski jezik postoji definisano samo literarno brajevo pismo, prim. prev).

  Linija po strani

   

  Uredite pomoću 1/10/CHS.

   

  Gornja margina

  Odaberi iz liste.

  Dostupno je kada ima prostora za marginu.

  Numeracija Brajeve strane

  Izaberite sa spiska sa položajem na stranici.

  Dostupno je kada postoje gornja i/ili donja margina.

       

  Znakova po liniji

   

  Uredite pomoću 1/10/CHS.

   

  Margina za povezivanje (unutrašnja)

  Odaberi iz liste.

  Dostupno je kada ima prostora za unutrašnju marginu.

  Kod štampanja knjižice (novinski, preklopljeno) margina za povezivanje (unutrašnja) mora biti najmanje 1 znak.

  Wizard completed (Čarobnjak je završio).

  Press OK to save (pritisnite OK da sačuvate).

   

   Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače 

  • 4.2.2. Čarobnjak za napredne rasporede

   Dodatne stavke u čarobnjak za napredna podešavanja su označena zatamnjenim tekstom.

    

   Čarobnjak za napredna podešavanja.

   Smernice

   Dodatne informacije

   Oblast (za veličinu papira)

   Evropa, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Japan, Jugoistočna Azija, Svet (sve veličine papira)

   Korisnički - definisana veličina papira je moguća za sve oblasti.

   Veličine papira

   Odaberi iz liste.

    

   Vrsta štampanja

   Odaberi iz liste.

   Basic-D: Dvostrano / jednostrano, preklopljno (knjiga, novinski format) dvostrano / jednostrano, spojeno sa strane dvostrano / jednostrano.

   Everest-D i BrailleBox: Dvostrano / jednostrano, preklopljno (knjiga, novinski format) dvostrano / jednostrano.

   Linija za preklapanje

   Odaberi iz liste.

   Dostupna je samo kod preklopljene vrste štampanja.

   Rastojanje između redova:

   Odaberi iz liste.

   Trenutnio je podržan jedan ili dvostruki razmak između linija.

   Veličina Brajeve ćelije

   Odaberi iz liste.

   Podržano u Basic-D i Everest-D.

   Tabela za prevođenje na Brajevo pismo

   Koristi idB kada štampa Word/pdf/txt dokument. Izaberite jezik, tip i verziju.

   G0=računarski, G1=literarni, G2=sažeti (skraćeni) braj (trenutno za srpski jezik postoji definisano samo literarno brajevo pismo, prim. prev).

   Legacy Braille translation table

   Used by braille editors and IbPrint

   Spisak brajevih tabela u Index V5.

   Linija po strani

    

   Uredite pomoću 1/10/CHS.

    

   Gornja margina

   Odaberi iz liste.

   Dostupno je kada ima prostora za marginu.

   Numeracija Brajeve strane

    

   Izaberite sa spiska sa položajem na stranici.

    
        

   Znakova po liniji

    

   Uredite pomoću 1/10/CHS.

    

   Margina za povezivanje (unutrašnja)

   Odaberi iz liste.

   Dostupno je kada ima prostora za unutrašnju marginu.

    

   Kod štampanja knjižice (novinski, preklopljeno) margina za povezivanje (unutrašnja) mora biti najmanje 1 znak.

   Razdvajanje po tomovima

   Broj strana u svakom Brajevom tomu, odaberi iz liste.

   Razdelite dokument u tomove. Svaka knjižica može imati najviše 80 stranica po tomu.

   Broj Brajevog toma

   Dodaj "V1" (Volume 1 - tom 1) ispred broja brajeve strane.

   Aktivno je kada:

   • Numeracija brajeve strane je omogućena.
   • Podela na tomove je omogućeno.

   Višestruki udarci

   Izaberite 1 do 5 udaraca u jednu istu brajevu tačku.

   Za štampanje na etiketama ili drugim čvrstim materijalima je potrebno više od jednog udarca (čekića - iglice) u istu tačku.

   Wizard completed (Čarobnjak je završio).

   Wizard completed (Čarobnjak je završio). Press OK to save (pritisnite OK da sačuvate).

    

   Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

   4.2.3. Korisnički definisana veličina papira

   Korisnički definisane veličine papira su podržane samo kod Basic-D i Everest-D.

   Korisnički definisana veličina papira

   Idite na Menu/ Braille layout/ User defined paper/ Wizard to create user defined paper.

   Za kretanje po čarobnjaku koristite strelice levo (prethodno) ili desno (sledeće). Pritisnite OK da otvorite i uredite vrednost i ponovo OK da sačuvate.

   Next empty paper number 1-9

   User defined paper no # (1-9), paper size units

   Za kretanje po čarobnjaku koristite strelice levo (prethodno) ili desno (sledeće).

   Jedinica mere za veličine papira

   Izaberite mm ili inch (Basic-D, FanFold-D može samo inch)

   Pritisnite strelicu udesno za sledeći korak.

   Širina papira

   Uredite širinu papira.

   Uređivanje;

   Strelica gore / dole = 50 mm ili 1 inch,

   10 = 10 mm ili 1/2 inch, 1 = 1 mm ili deo inch.

   CHS= menja plus ili minus

   Dužina papira

   Uredite dužinu papira.

   Isto kao prethodno.

   Čarobnjak je završio.

   Pritisnite OK da sačuvate korisnički definisanu veličinu papira.

    
  Nazad na sadržaj: Korisničko uputstvo za Index V5 Brajeve štampače

   

  Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.