MAGic tastatura sa uvećanim znakovima (Large Print Keyboards)

Brzi vodič

 

Ovo uputstvo / brzi vodič možete preuzeti u .pdf sa http://www.gloria-ferrari.com/pdf/uputstva/Brzi_vodic_za_MAGic_tastaturu.pdf

Opis MAGic tastatura sa uvećanim znakovima (Large Print Keyboards)

 

Objavljeno od strane:
Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

(440601-001 Rev. A)

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

 

© 2012 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana. MAGic je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Da kontaktirate Freedom Scientific-ovu tehničku podršku (Technical Support) ako imate problema sa uređajem, pozovite (727) 803-8600, od ponedeljka do petka, od 08:30 do 19:00 (istočno vreme) ili pošaljite elektronsku poruku (e-mail) na Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli..

Da pretražite Bazu znanja (Knowledge Base), posetite www.FreedomScientific.com i odaberite link Podrška (Support).

 

Pre nego što počnete

Važno:

MAGic tastatura sa uvećanim znakovima (Large Print Keyboard) radi sa MAGic verzijama 11.0.4348 (32-bit), 11.0.4349 (64-bit), ili novijim. Morate nadograditi svoj program (softver) ako koristite stariju verziju.

Da utvrdite koju verziju MAGic-a koristite, izaberite About MAGic (O MAGic-u) iz menija pomoći (Help) u MAGic korisničkom interfejsu. Da brzo nadogradite svoj program (softver), izaberite proveri nadogradnje (Check for Updates) iz menija pomoći (Help), i pratite uputstva za instalaciju. (Zahteva povezanost na internet.)

<- Nazad na početak: Brzi vodič za MAGic tastaturu

 

Uvod

Ovaj vodič pruža osnovna uputstva za podešavanja MAGic tastature sa uvećanim znakovima (Large Print Keyboard) i kratak pregled o specijalnim tasterima koji obavljaju različite MAGic funkcije.

 

Instaliranje upravljačkih programa (drajvera) za tastaturu

Pre nego što započnete korišćenje MAGic tastature sa MAGic-om, morate prvo instalirati upravljački program (drajver) sa diska koji dolazi sa tastaturom.

Obratite pažnju da takođe možete preuzeti upravljački program (drajver) tako što ćete posetiti www.freedomscientific.com i uraditi sledeće.

 • Izaberite link Preuzimanje (Downloads) na naslovnoj/početnoj strani.
 • Onda, izaberite link “MAGic Large Print Keyboard Driver” (Upravljački program (drajver) MAGic tastature).
 • Konačno, izaberite link za upravljački program (drajver) tastature da započnete preuzimanje (download).

Da instalirate upravljački program (drajver), uradite sledeće:

 1. Ubacite u CD-ROM jedinicu disk koji dolazi sa tastaturom. Program za postavljanja se automatski pokreće. Ako se instaliranje ne pokrene automatski, otvorite početni meni (Start Menu), izaberite pokreni (Run), i ukucajte D:\setup. Ako vaš CD-ROM nije D, zamenite ga ispravnom oznakom. Ako izaberete preuzimanje (download) upravljačkog programa (drajvera) sa Web sajta Freedom Scientific-a, krećite se do lokacijeu računaru gde ste sačuvali fajl (datoteku) i pokrenite (Run) je.
 2. Pratite uputstva na ekranu da završite instaliranje. Kada se pojavi Ugovor o licenci, odaberite Da prihvatate i nastavite sa instalacijom.
 3. Kada se instalacija završi, povežite USB kabl tastature na vaš računar i spremni ste da počnete da je koristite sa MAGic-om.

Napomena: Ako ste priključili tastaturu pre instaliranja upravljačkog programa (drajvera), morate isključiti i ponovo uključiti tastaturu za punu funkcionalnost tastature.

<- Nazad na početak: Brzi vodič za MAGic tastaturu

 

Podrazumevani raspored tastera na MAGic tastaturi

MAGic tastatura sa uvećanim znakovima (Large Print Keyboard) sadrži dodatne specijalne tastere dodeljene najčešće korišćenim MAGic funkcijama. Taster Pokreni (Launch) MAGic je uvek aktivan i pokreće MAGic ukoliko već nije pokrenut. Ostali posebni tasteri nemaju funkciju ako MAGic nije pokrenut. Sledeće ilustracije prikazuju svaki taster i njegovu podrazumevanu dodelu.

TasterPodrazumevani raspored
Pokreni (Launch) MAGic: Pokreće Magic ako se ne izvršava. Ako se MAGic izvršava, ovaj taster započinje isključivanje (shut down) MAGic-a.
Vizuelna poboljšanja: Uključuje ili isključuje, sva MAGic-ova vizuelna poboljšanja uključujući uvećanje, unapređenje miša, poboljšanja
boje, poboljšanja fokusa, i poboljšanja kursora.
Alatna traka (Toolbar): Prikazuje ili skriva MAGic alatnu traku - toolbar (korisnički interfejs).
Unapređeni miš: Omogućava ili onemogućava unapređenja miša. Kada su omogućena, unapređeni miš čine pokazivač miša lakšim za praćenje i manevar na ekranu.
Unapređeni pokazivač: Omogućava ili onemogućava unapređenja pokazivača. Kada je omogućen, omogućava da se lakše pronađe i prati pokazivač miša prilikom pisanja ili uređivanja teksta.
Poboljšanja boja: Omogućava ili onemogućava poboljšanja boja. Kada je omogućeno, utiče na to kako MAGic prikazuje boje na ekranu. Poboljšanje boja omogućava da se podesi pojedinačno rukovanje odsjajem i kontrastima.
Poboljšanje fokusa: Uključuje ili isključuje poboljšanje fokusa. Kada je omogućeno, prikazuje prvougaonu ivicu koja prepoznaje i prati kontrolu koja je trenutno u fokusu, kao što je obeležena stavka u meniju ili izabrana kontrola u okviru za dijalog.
Prikazivač teksta: Rezervisano za buduću funkciju MAGic-a. Možete da dodelite ovaj taster MAGic funkciji, prečici ili Windows komandi korišćenjem rukovaoca tastature (Keyboard Manager).
Prebaci nivo uvećanja: Prebaci između trenutnog nivoa uvećanja i uvećanja od 1x. Sva vizuelna poboljšanja će ostati aktivna.
Pretraži: Brzo pronalazi informacije na Vebu bez korišćenja Web pregledača za kretanje kroz složene stranice. Pretraži koristiti razne pretraživačke izvore za nalaženje informacija, kao što su značenja reči, lokalne vremenske prognoze, najvažnije lokalne vesti i drugo.
Lista, spisak linkova: Otvara okvir za dijalog koji sadrži listu linkova na trenutnoj Web stranici ili Word dokumentu.
Izaberi i izgovori: Rezervisano za buduću funkciju MAGic-a. Možete da dodelite ovaj taster MAGic funkciji, prečici ili Windows komandi korišćenjem rukovaoca tastature (Keyboard Manager).
M1: Ovaj taster je rezervisan za korisnike da mu dodele omiljene MAGic funkcije, prečice ili Windows komande korišćenjem MAGic-ovog rukovaoca tastature (Keyboard Manager).
M2: Ovaj taster je rezervisan za korisnike da mu dodele omiljene MAGic funkcije, prečice ili Windows komande korišćenjem MAGic-ovog rukovaoca tastature (Keyboard Manager).
M3: Ovaj taster je rezervisan za korisnike da mu dodele omiljene MAGic funkcije, prečice ili Windows komande korišćenjem MAGic-ovog rukovaoca tastature (Keyboard Manager).
Odjek (echo) miša: Uključuje ili isključuje odjek (echo) miša. Da biste odredili da li se čitaju (izgovaraju) redovi ili reči kada se pomeri miš, otvorite okvir za dijalog odjek (echo) miša u meniju govor (Speech) ili kliknite desnim tasterom miša na dugme odjek miša (Mouse Echo) u korisničkom interfejsu MAGic-a i izaberite opciju koju želite. Podrazumevana postavka je čitaj - izgovori red. Kada isključujete odjek (echo) miša i potom ga ponovo uključujete, koristi se trenutno izabrana opcija.
Odjek tastature (Typing Echo): Uključuje ili isključuje odjek tastature (Typing Echo). Da biste odredili da li MAGic čitaj (izgovara) znakove, reči ili oba, znakove i reči dok kucate tekst, otvorite okvir za dijalog odjek tastature (Typing Echo) u meniju govor (Speech) ili kliknite desnim tasterom miša na dugme odjek tastature (Typing Echo) u korisničkom interfejsu MAGic-a i izaberite opciju koju želite. Kada isključujete odjek tastature (Typing Echo) i potom ga ponovo uključujete, koristi se trenutno izabrana opcija.
Uključi / isključi govor: Uključuje ili isključuje sve MAGic-ove govore i zvukove. Kada se prebaci na isključeno tada nisu dostupni ni izgovor komandi, ni odek miša, ni odjek tastature (Typing Echo).
Skoči na sledeći Display-Ekran: Kada koristite dva monitora, ovaj taster omogućava korisniku da brzo prebaci fokus i pokazivač miša sa jednog na drugi monitor.
Zaključaj (Lock) pregled: Kada koristite dva monitora, pritisnite i zadržite dok pomerate pokazivač miša preko ekrana ili na drugi monitor bez pomeranja (Scroll) prikaza na ekranu. Ovo omogućava nesmetani prelazak sa jednog na drugi monitor bez pomeranja prikaza na ekranu. Korisnici mogu da koristite ovaj taster za lako prevlačenje stavki sa jednog monitora na drugi, kao što je prevlačenje aplikacija ili kopiranje teksta iz jedne aplikacije u drugu. Otpustite taster da biste nastavili sa normalnim kretanjem pokazivača miša. Na sistemu sa jednim monitorom, pritisak na ovaj taster zaključava trenutni prikaz, sprečava miša da se kreće izvan prikaza ili pomeranje (Scroll) ekrana.
Točkić na gore: Okretanjem točkića na tastaturi na gore povećava se nivo uvećanja.
Točkić na dole: Okretanjem točkića na tastaturi na dole smanjuje se nivo uvećanja.
Smanjenje brzine govora: Smanjuje MAGic-ovu brzinu govora.
Povećanje brzine govora: Povećava MAGic-ovu brzinu govora.

Napomena: Ako rade zajedno i MAGic i JAWS ili JAWS radi sam, tasteri koji su zajednički za obe aplikacije, kao što su povećanje i smanjenje brzine govora, će obavljati iste funkcije i u JAWS-u.

<- Nazad na početak: Brzi vodič za MAGic tastaturu

 

Dodeljivanje tastera

Možete da dodelite dodatne funkcije svakom tasteru korišćenjem MAGic rukovaoca tastature (Keyboard Manager) za dodavanje jednog ili više taster za izmenu prečica. Tasteri za izmenu uključuje (koristi) CTRL, ALT, SHIFT, taster WINDOWS i MAGic key (MAGic taster). Tasteri za izmenu se mogu koristiti sa svakim tasterom, a prihvataju i okretanje točkića na gore ili dole.

Tasterima mogu biti dodeljene funkcije MAGic-a, komande Windows-a ili tasterske prečice za pokretanje aplikacija, otvoranje fajlova (datoteka) smeštenih na računaru ili računarskoj mreži ili za otvoranje omiljenih internet lokacija. Na primer, možete dodeliti taster M1 dokumentu koji često otvorate. Možete da promenite zadatke tastera ukoliko postoji konkretna funkcija koju koristite više od podrazumevanih zadataka. Na primer, ako ne koristite dva monitora, možete da promenite skoči na sledeći monitor u uključi / isključi sistemski zvuk.

Da bi ste dodelili tastere, uradite sledeće:

 1. U MAGic korisničkom interfejsu otvorite meni alati (Tools) i izaberite rukovaoca tastature (Keyboard Manager).
 2. Na listi aplikacija odaberite "sve podrazumevano". Da biste dodelili taster specifičnoj aplikaciji, izaberite je sa liste i radnja (akcije) i trenutna prečica će se ažurirati shodno tome.
 3. U listi kategorija odaberite specifične kako bi se prikazale specifične radnje i vrući taster (Hot Keys) ili odaberite "prikaži podrazumevano sve dostupne radnje". Na primer, odaberite Windows komande za prikaz svih specifičnih Windows komandi kojima možete da dodelite taster.
 4. Prebacite se na kombinovanu listu (Combo Box) radnji i izaberite radnju kojoj želite da dodelite vrući taster (Hot Keys). Trenutno dodeljeni vrući taster (Hot Keys) se prikazuje na listi trenutnih "vrućih tastera" sa desne strane. Ako dodeljujemo "vrući taster" koji koristi jedan od specijalnih tastera na tastaturi, njegov naziv počinje sa Mk. Ako je ova lista prazna, izabrana radnja nema dodeljeni vrući taster.
 5. Odaberite dugme (Button) dodeli vrući taster da biste otvorili okvir za dijalog dodeli vrući taster i pritisnite taster ili kombinaciju tastera na tastaturi koje dodeljujete akciji.

Da bi ste dodelili tasterske prečice, uradite sledeće:

 1. U MAGic korisničkom interfejsu otvorite meni alati (Tools) i izaberite rukovaoca tastature (Keyboard Manager).
 2. Izaberite dugme (Button) napravi prečicu da biste otvorili okvir za dijalog napravi novu prečicu.
 3. U polju za uređivanje dodeli prečicu pritisnite kombinaciju tastera koju želite da koristite da aktivirate prečicu.
 4. U polju za uređivanje lokacija unesite putanju do fajla (datoteka), programa koji bi se izvršavao ili unesite adresu Veb lokacije. Na primer, c:\datoteke\mojtekst.txt, ili http://www.freedomscientific.com. Izaberite dugme pretraži (Search) da biste tražili aplikaciju ili dokument koji želite da koristite ako neznate direktnu putanju.
 5. U polju za uređivanje Naziv prečice unesite naziv prečice. Ovo ime će se pojaviti u listi radnji.

Napomena: Prilikom dodeljivanja prečica, budite sigurni da prečice ne dolaze u konflikt sa specifičnim komandama za aplikacije koje se često koriste. Prečice će onda nadjačati komande aplikacija.

Za više informacija o korišćenju rukovaoca tastature (Keyboard Manager) i ostalih mogućnosti MAGic-a, pogledajte Uputstvo za upotrebu za MAGic i pomoć na mreži. Posetite www.freedomscientific.com i www.gloria-ferrari.com da pristupite ovim dokumentima ili potražite pomoć u MAGic-ovom korisničkom interfejsu.

<- Nazad na početak: Brzi vodič za MAGic tastaturu

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.