Korisničko uputstvo za GoTalk 20

GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom

GoTalk 20+ je jednostavno, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivna tehnologija sa glasovnim izlazom. Može snimiti do 100 poruka. Ćelije se aktiviraju laganim dodirom, a odvojene su mrežom.
Detaljniji prikaz GoTalk 20+, klik ovde.

Ovo Uputstvo u .pdf se nalazi na http://www.gloria-ferrari.com/pdf/Korisnicko_uputstvo_GoTalk_20+.pdf

 

 

Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 20+:

 

Izgled i delovi GoTalk 20+

 

Prednja strana GoTalk 20+

GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom
 1. LED (zelena) ukazuje nivo
 2. Mikrofon
 3. Zvučnik
 4. Tasteri sa osnovnim rečima - 12 sekundi svaki
 5. Tasteri sa porukama, svaki 8 sekundi - sa svih 5 nivoa
 6. Snimanje (crveno) LED
 7. Kontrola jačine zvuka
 8. Dugme za promenu nivoa
 9. Ugrađeni štitnik
 10. Plastični umetak
 11. Jezičak za prekrivače tasterskih sličica i pregrada za prekrivače (simboli - sličice nisu uključeni)

Ukupno vreme snimanja: 15 minuta (900 sekundi)

Veličina: 23cm x 30.5cm x 2.86cm

Prikaz poleđine uređaja

 1. Prekidač za uključivanje / isključivanje (on/off)
 2. Brisanje nivoa
 3. Odeljak za baterije
 4. Dugme Snimi
GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 20+

 

Uputstva

Tasteri za snimanje poruka

Uključite GoTalk 20+ i čućete zvučni signal! Pritisnite i otpustite taster za snimanje, uključiće se zelena LED svetleća dioda za prikaz nivoa i crvena LED za snimanje. Dok je osvetljen, pritisnite i zadržite taster na kome ćete snimati poruku. Dok pritiskate taster za snimanje poruke, LED crvena svetleća dioda treperi čime ukazuje na to da je u toku snimanje. Kada završite poruku, pritisnite bilo koji taster da
prekinete snimanje. Nastavite snimanje sledeće poruke ili čitavog nivoa. Kada ste snimili sve poruke (u okviru jednog nivoa ili više njih) pritisnite i otpustite taster za snimanje.

Pusti poruku

Pritisnite i otpustite taster za snimanje poruke, zeleno svetlo za prikaz nivoa će početi da treperi Poruka koju ste snimili biće reprodukovana.

GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 20+

GoTalk 20+ pregled poleđine uređaja

Nivoi

Da promenite nivo, pritisnite i otpustite taster za menjanje nivoa koji se nalazi ispod zelenih LED (svetlećih dioda). Zeleno LED svetlo za prikaz nivoa počeće da treperi.

Pritisnite ponovo da se pomerite na drugi nivo.. Promenite papirni prekrivač koji odgovara novom nivou. Da obrišete nivo, pritisnite i otpustite taster za snimanje koji se nalazi na poleđini uređaja. Pritisnite dugme za promenu nivoa da obrišete nivo koji želite.

Ubacite vrh olovke ili spajalicu u otvor (za brisanje nivoa) na poleđini uređaja. Ovo će obrisati čitav nivo. Ponovite korake iznad da obrišete druge nivoe Brisanjem nivoa ne brišu se ključne reči ili izrazi.

Mogućnosti zaključavanja

Eliminiše neželjeno korišćenje sledećih dugmadi:

 • Level Lock (zaključavanje nivoa) - da aktivirate zaključavanje nivoa, pratite sledeće korake: Pritisnite i zadržite dugme za snimanje koje se nalazi na poleđini uređaja. Uključiće se crvena LED (svetleća dioda) za snimanje i
  zelena LED (svetleća dioda) za prikaz nivoa.
  Dok pritiskate dugme za snimanje, pritisnite i zadržite taster za smanjenje jačine zvuka
  . LED koja ukazuje na snimanje i LED za prikaz nivoa isključiće se kako bi znali da je zaključavanje
  nivoa uključeno.

 • Zaključaj snimak - da aktivirate zaključavanje snimka: Pritisnite i zadržite dugme za snimanje koje se nalazi na poleđini uređaja.
  Uključiće se crvena LED (svetleća dioda) za snimanje i zelena LED (svetleća dioda) za prikaz nivoa. Dok pritiskate dugme za snimanje, pritisnite i zadržite taster za povećanje jačine zvuka . LED koja ukazuje na snimanje i LED za prikaz nivoa isključiće se kako bi znali da je zaključavanje snimka uključeno. Da se vratite nazad (undo) na snimanje i zaključavanje nivoa, isključite uređaj. Kada ga isključite, zadržite dugme za snimanje i uključite uređaj. Zelena LED (svetleća dioda) se uključuje i "prolazi" kroz svaki nivo, a LED koji pokazuje snimanje prolazi na kratko i čuje se zvučni signal.

GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 20+

 

Osnovne reči

5 tastera sa osnovnim rečima (pojmovima)

Pratite uputstva za snimanje poruke. Osnovne poruke (pojmovi) ostaju na istom nivou na kome ste ih snimili sve dok ne snimite druge umesto njih.

GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom

Ovih 5 tastera se mogu prilagoditi tako da odgovaraju u svakoj situaciji!

Prva ideja

GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom

Druga ideja

GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom
Osnovne reči (pojmovi) bi trebalo da se koriste kao učestale poruke u komunikaciji. Ove poruke mogu uključivati pozdrave, komentare, najčešće postavljana pitanja ili osnovne potrebe. Osnovne poruke će ostati konstantne bez obzira na nivo.

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 20+

GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera

Pravljenje prekrivača tasterskih sličica

GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera

Pravljenje prekrivača tasterskih sličica je jednostavno pomoću GoTalk softvera za izradu sličica za prekrivanje tastera. Uključuje preko hiljadu fotografija i ilustracija, a možete nalepiti i sopstvenu sliku u bilo koji prekrivač tasterskih sličica. Ćelije prekrivača sadrže sliku, tekst (na bilo kom jeziku) ili oba.
Mogućnosti izmene dozvoljavaju vam podešavanje boje, veličine i fonta teksta
Pomerite, uvećajte, obrnite i secite slike. Svi GoTalk proizvodi sadrže šablone.
Sačuvajte fajlove sa prekrivačima tasterskih sličica i delite ih sa drugim korisnicima GoTalk-a.

 

Sprovođenje ideja

Možete koristiti GoTalk 20+ u mnogim aktivnostima. Evo nekoliko mogućnosti:

 • Ekspresivni augumentativni komunikacioni uređaj (komunikaciono pomagalo)
 • Modifikovane nenastavne aktivnosti
 • Pruža vizuelne i zvučne (audio) signale jezika
 • Daje uputstva preko okruženja ili zadataka.
 • Koristite ga na engleskom kao drugom jeziku programa.

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 20+

Prekrivači tasterskih sličica

Postoji nekoliko načina kako možete da napravite prekrivače tastera za GoTalk 20+!

 • Koristite softver za izradu sličica za prekrivanje tastera
 • Napišite markerom reči na prazan obrazac prekrivača (overlay-a).
 • Isecite (Cut) /Nalepite (Paste) slike ili simbole na obrazac prekrivača
 • Postavite čičak trake na svakom uglu i dodajte taktilne napomene za slabovide osobe. Pregrada za prekrivače (prekrivač tasterskih sličica)

Sada možete skladištiti najmanje jedan prekrivač za svaki nivo u pregradi za prekrivače (prekrivač tasterskih sličica). Ovo vam olakšava promenu prekrivača tastera kada menjate okruženje ili temu razgovora. Ovde takođe možete skladištiti i svoje korisničko uputstvo.

GoTalk 20+, jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom

Attainment CompanyPrevod i obrada

Gloria Ferrari doo.

april 2012.