Kako slepi koriste računar

Slepe osobe koriste dve vrste računara:

Evo kako to opisuju:

Jelena Stojanović
Branka Pešić
Danilo Milenković