Brajevi editori-Braille Editors, programi za uređivanje teksta na brajevom pismu

Da bi ste štampali tekst na Brajevom štampaču - emboseru, potrebno je da ga pripremite/prevedete na Brajevo pismo. Za prevođenje teksta na Brajevo pismo i oblikovanje strane sa Brajevim pismom, služe nam Brajevi editori.

Za prevođenje teksta na Brajevo pismo su nam obično potrebne tabele (tablice) za prevođenje i ove tablice su specifične za svaki jezik pojedinačno.

Oblikovanje teksta za brajevu štampu je potrebno zbog toga što u jednom redu staje manje Brajevih slova-znakova neko u slučaju teksta štampanog na "crnom tisku". Npr., na stranu A4 u jednom redu staje oko 30 znakova i oko 27 linija.

Osim običnog teksta, na Brajevom štampaču mogu da se štampaju i drugi sadžaji kao na primer muzička notacija i da se prikažu "tačkaste" slike.

Danas postoji nekoliko poznatih Brajevih editora. Neki od njih su Komercijalni, neki su besplatni.

 • WinBraille - verzije 3, 4 i 5Free su besplatni, a za 5 PRO je potrebna licenca. Index Braille je od januara 2011. god. obustavio razvoj i podršku za WinBraille
 • DBT Duxbury US, je komercijalni i najprodavaniji Brajev editor u poslednjih 25 godina. Cena u USA je 595 USD.
 • MegaDots Duxbury US, je komercijalni DOS Brajev translator. Jednostavan, omogućava korisniku da u par koraka kreira Brajev tekst. Cena u USA je 595 USD.
 • Braille 2000 US, je komercijalan, savremen, internet baziran program. Jednostavnim klikom miša korisnik oštećenog vida može poslati Brajev dokument na Brajev štampač ili u udaljenu štampariju. Cena u USA je 299-945 USD.
 • Biblos by Giuseppe Di Grande Italy, je word procesor koji mogu koristiti i osobe koje vide i osobe sa oštećenjem vida. Ima odlične funkcije za štampanje običnih dokumenata na Brajevom pismu, kao i sposobnost generisanja taktilne grafike i fontova. Može se koristiti i kao pomoćno sredstvo u nastavi za čitanje i pisanje, pa čak i za konverziju dokumenata u audio knjige. Cena je 120 EUR.
 • CX for Word Sweden, je komercijalni Brajev translator (Braille Translator) koji radi kao dodatak (add-in) za Microsoft Word. Štampa se direktno iz Worda i nije potrebno učiti i koristiti neki drugi tekst procesor.
  Tri različite verzije zadovoljavaju kako pojedinačne korisnike, tako i veću Brajevu produkciju. Koristi se već 25 godina. Cena 890-2500 EUR.
 • RTFC Braille converter Germany, je komercijalan program koji pojednostavljuje proces konverzije "obične" štampe u brajevu štampu i obratno. Ipunjava zahteve i profesionalnih korisnike i pojedinaca koji ga povremeno koriste. Može se integrisati u Microsoft Word ili se koristiti pomoću čarobnjaka korak po korak (step by step wizard). Može konvertovati dokumenta različitih formata kao što su web strane, online help-ove i digitalne zvučne knjige. Cena 100-400 EUR.
 • Dolphin EasyConverter, komercijalni program, omogućava da brzo i lako baratate sa podacima u velikom broju formata: Brajev, Microsoft Word, EPUB files (open or unprotected files), PDF, HTML, Text, skenirani dokumenti sa papira, DAISY XML, slike i Kurzweil Project Files. Može se koristiti brajev editor ili nezavisni translator. Podržava 12 jezika. Konvertuje podatke u Brajevo pismo, Large Print, MP3 audio i DAISY zvučne knjige (talking books). Cena 1245 EUR.
 • Odt2braille multilingual, FREEWARE: proširenje-ekstenzija (extension) tekst besplatnog tekst procesora OpenOffice Writer. Odt2braille omogućava štampanje na Braju i izvoz dokumenata u Brajeve formate (Braille files).
 • Braille Maker Professional UK, program-softver za osobe oštećenog vida (slepe osobe) koji pritiskom na jedan taster konvertuje Word dokument u Brajev format. Dobijeni fajl se može odmah slati na štampu ili se čuvati za kasniju upotrebu.

Izvor: Index Braille