Govorni softver i računar - moji asistenti u studiranju

Studentkinja sam na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Kako ne bih morala da obavezujem porodicu da mi čita obimnu literaturu, mnogo koristim računar u koji je ugrađen govorni softver. Pomoću njega preuzimam i čitam literaturu, pišem seminarske radove i obavljam ostale dužnosti vezane za fakultet. Literaturu i lektire najčešće pronalazim u elektronskom ili zvučnom formatu a ono što ne mogu da pronađem na internetu skeniram i čitam pomoću govornog softvera. Osim kod kuće, kompjuter koristim i na predavanjima i vežbama tako što najvažnije stvari zapisujem u računar. Isto tako mnoge pismene ispite radim na njemu.

Govorni programi koje koristim su JAWS i NVDA.

Računar koristim i u slobodno vreme: skidam muziku, knjige, tražim po internetu stvari koje me zanimaju.

Nedavno sam počela da koristim Brajev displej koji će mi mnogo olakšati studiranje jer ću zahvaljujući njemu sve ono što sam do sada morala da slušam kako iščitava govorni program od sada moći da čitam na Brajevom pismu.

To ne znači da ću prestati da koristim govorne programe nego ću kombinovati Brajev displej sa njima.

Suzana Bila,
studentkinja