Japanski robot uspostavlja ravnotežu posle njenog gubitka

RobotJapanski istraživači i konstruktori na polju robotike sagradili su čovekolikog robota sa jednim neobičnim, važnim svojstvom - sposobnošću uspostavljanja ravnoteže posle njenog gubitka.

Kada je japanska firma Honda, pre par godina prvi put prikazala svog humanoidnog mehaničkog čovečuljka, zvanog Asimo, posmatrače je zadivila njegova sposobnost da trči. Problem trčanja kod robota do tada je bio nepremosti, zbog činjenice da se prilikom trčanja u jednom trenutku obe noge nalaze u vazduhu.

Kada ponovo dodirnu tlo roboti su lako gubili ravnotežu. Hondin Asimo, ne samo što može da trči već može i da pi tom zakreće, odnosno da menja pravac, a da ne izgubi ravnotežu.

Ali da bi je održao, mora da se kreće po relativno glatkom podu. Ako naiđe ne naku neravninu lako je gubi i pada. Ovaj novi robot, sagrađen u Americi, a usavršen u Japanu, uspeva da se održi na nogama čak i kada ga neko sa strane gurne. Da bi to mogao zglobovi njegovih udova se neprestano nalaze u labavom stanju, odnosno nikada nisu ukrućeni, tako da uvek pomalo popuste pod silom koja nastoji da ga izbaci iz ravnoteže, pre nego što ih njegovi mehanički mišići vrate u prethodni položaj. U video snimku pomenutog robota vidi se kako jedan od konstruktora nogom pokušava da ga izbaci iz ravnoteže i u tome ne uspeva. Naučnici kažu da, ako bi roboti jednoga dana trebalo da pomažu ljudima, onda moraju da budu u stanju da održe ravnotežu u svakoj situaciji.

Izvor: Glas Amerike

objavljeno: decembar, 2007.