ASTEK 

U Beogradu, 22. juna 2019. godine
u Kongresnom centru hotela „Zira“ biće održana
Prva nacionalna konferencija:
ASistivne TEhnologije i Komunikacija (ASTEK)

Objedinjavanje svih domaćih resursa na polju asistivnih tehnologija, kao i doprinos unapređenju brige o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom su osnovni motivi za organizovanje Konferencije.
Cilj konferencije je promocija novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, u sinergiji relevantnih naučno-istraživačkih ustanova, strukovnog udruženja, privrede i krajnjih korisnika.
Skup je u postupku akreditacije u:
1) Komori socijalne  zaštite  i
2) Zavodu  za  unapređivanje  obrazovanja i vaspitanja.
Rad konferencije će obuhvatati: predavanja po pozivu, radionice i izložbeni deo proizvođača i distributera opreme iz Srbije. Detaljnija obaveštenja o programu rada Konferencije i izlagačima možete pronaći na sajtu Konferencije www.astek2019.pmplus.rs.

Kompetentne  naučno-istraživačke institucije će organizovati predavanja po pozivu o aktuelnim dostignućima u:

MOTORIČKIM ASISTIVNIM SISTEMIMA:

- upotreba veštačkih ekstremiteta i organa
- humanoidna robotika
- sistemi i metode poboljšanja motoričkih funkcija
- izazovi primene u kliničkoj praksi
i

SENZORNIM ASISTIVNIM SISTEMIMA I KOMUNIKACIJI:

- sistemi i metode za supstituciju ili poboljšanje senzornih funkcija
- primena u svakodnevnim aktivnostima kod dece sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Predavači po pozivu će biti stručnjaci sa: Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom  Sadu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan u Beogradu, Centra za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu.

 

U okviru Prve nacionalne konferencije o asistivnim tehnologijama Gloria Ferrari doo će zajedno sa posetiocima isprobati kako:
- možemo upravljati okolinom i razgovarati sa prijateljima korišćenjem računarskog uređaja bez ruku ili sa ograničenim pokretima ruku,
- možemo upravljati računarom i čitati digitalne sadržaje kao osoba koja ne vidi.

Privredno društvo Gloria Ferrari doo traži i nalazi načine kako da se osobe sa invaliditetom izraze korišćenjem dostupnih asistivnih tehnologija.

U prvom delu radionice, uz softverski paket Grid 3:
- upravljamo računarom, i
- glasovno komuniciramo sa okolinom korišćenjem sintetizatora govora za srpski jezik,
uz napomenu da je moguće i upravljati uređajima u okruženju.
Upravljamo računarom pomoću raznih vrsta miševa (džojtik, trekbol...), tastera i pokretima očiju.

U drugom delu isprobaćemo čitač ekrana sa govornim i Brajevim izlazom i pokazati kako ih koristiti u učionici i na radnom mestu. Isprobaćemo i dve vrste taktilnih crteža i reljefne modele.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.