Prva nacionalna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji

ASTEK 

U Beogradu, 22. juna 2019. godine
u Kongresnom centru hotela „Zira“ biće održana
Prva nacionalna konferencija:
ASistivne TEhnologije i Komunikacija (ASTEK)

Objedinjavanje svih domaćih resursa na polju asistivnih tehnologija, kao i doprinos unapređenju brige o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom su osnovni motivi za organizovanje Konferencije.
Cilj konferencije je promocija novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, u sinergiji relevantnih naučno-istraživačkih ustanova, strukovnog udruženja, privrede i krajnjih korisnika.
Skup je u postupku akreditacije u:
1) Komori socijalne  zaštite  i
2) Zavodu  za  unapređivanje  obrazovanja i vaspitanja.
Rad konferencije će obuhvatati: predavanja po pozivu, radionice i izložbeni deo proizvođača i distributera opreme iz Srbije. Detaljnija obaveštenja o programu rada Konferencije i izlagačima možete pronaći na sajtu Konferencije www.astek2019.pmplus.rs.

Kompetentne  naučno-istraživačke institucije će organizovati predavanja po pozivu o aktuelnim dostignućima u:

MOTORIČKIM ASISTIVNIM SISTEMIMA:

- upotreba veštačkih ekstremiteta i organa
- humanoidna robotika
- sistemi i metode poboljšanja motoričkih funkcija
- izazovi primene u kliničkoj praksi
i

SENZORNIM ASISTIVNIM SISTEMIMA I KOMUNIKACIJI:

- sistemi i metode za supstituciju ili poboljšanje senzornih funkcija
- primena u svakodnevnim aktivnostima kod dece sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Predavači po pozivu će biti stručnjaci sa: Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom  Sadu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan u Beogradu, Centra za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu.

 

U okviru Prve nacionalne konferencije o asistivnim tehnologijama Gloria Ferrari doo će zajedno sa posetiocima isprobati kako:
- možemo upravljati okolinom i razgovarati sa prijateljima korišćenjem računarskog uređaja bez ruku ili sa ograničenim pokretima ruku,
- možemo upravljati računarom i čitati digitalne sadržaje kao osoba koja ne vidi.

Privredno društvo Gloria Ferrari doo traži i nalazi načine kako da se osobe sa invaliditetom izraze korišćenjem dostupnih asistivnih tehnologija.

U prvom delu radionice, uz softverski paket Grid 3:
- upravljamo računarom, i
- glasovno komuniciramo sa okolinom korišćenjem sintetizatora govora za srpski jezik,
uz napomenu da je moguće i upravljati uređajima u okruženju.
Upravljamo računarom pomoću raznih vrsta miševa (džojtik, trekbol...), tastera i pokretima očiju.

U drugom delu isprobaćemo čitač ekrana sa govornim i Brajevim izlazom i pokazati kako ih koristiti u učionici i na radnom mestu. Isprobaćemo i dve vrste taktilnih crteža i reljefne modele.