Nanotehnologija: “tetovaža” mapira emocije i kontroliše mišićnu aktivnost

Nova privremena elektronska tetovaža koja meri aktivnost mišićnih i nervnih ćelija unosi revoluciju u medicinu, rehabilitaciju, poslovanje, pa čak i u marketinška istraživanja. Tetovaža se sastoji od karbonske elektrode, lepljive površine pogodne za kožu i polimernog premaza koji pojačava performanse elektrode. Može da snima jak i stabilan signal satima, bez iritiranja kože.

nanotechtatt

Elektrodu je razvio profesor Yael Hanein, šef Centra za nanonauku i nanotehnologiju Univerziteta u Tel Avivu. To je izum koji može unaprediti terapeutsku restauraciju oštećenih nerava i tkiva, može nas odvesti i ka novim uvidima o emocionalnom životu.

Istraživanje je objavljenoi predstavljeno na međunarodnom programu nanomedicine u Tel Avivu.

 Nalepite je i zaboravite na nju

Jedna od glavnih primena ove elektrode je u mapiranju emocija praćenjem facijalne ekspresije putem električnih signala primljenih iz mišića lica.

Sposobnost da se identifikuju i mapiraju ljudske emocije ima mnoštvo potencijalnih primena – kaže profesor Hanein. – Oglašivači, anketari, medijski profesionalci, kao i mnogi drugižele da testiraju ljudske reakcije na različite proizvode i sistuacije. Danas, u nedostatku preciznih naučnih instrumenata, mahom se oslanjaju na neizbežno subjektivne upitnike. Istraživači širom sveta pokušavaju da razviju metode za mapiranje emocija analiziranjem facijalne ekspresije, najčešće putem fotografija i softvera. Ali naša elektroda za kožu pruža direktnije i daleko pogodnije rešenje.

Uređaj je u osnovi razvijen kao alernativa elektromiografiji, testu koji procenjuje zdravlje mišića i njihovih nervnih ćelija. U pitanju je neprijatna medicinska procedura koja traži da pacijent satima nepomično leži u laboratoriji. Često se koristi zabadanje igala u mišićno tkivo kako bi se zabeležila električna aktivnost, ili se pacijentu koža očisti hladnim lepljivim gelom, da bi se mogla pričvrstiti  elektroda nezgrapne površine.

Sa ovom tetovažom pacijenti mogu obavljati svakodnevne aktivnosti, dok elektroda nadgleda mišićne i nervne aktivnosti – kaže profesor Hanein. – Ideja je: nalepi je i zaboravi!

 Primena u rehabilitaciji

Nova elektroda ima još jednu terapeutsku primenu: tetovaža će biti upotrebljavana za praćenje mišićne aktivnosti pacijenata sa neurodegenerativnim oboljenjima u studiji Medicinskog Centra u Tel Avivu.

To nije sve – kaže profesor Hanein. – Fiziološki podaci izmereni u određenim mišićima u budućnosti će moći da izmere opreznost vozača na putu; pacijenti na rehabilitaciji posle šloga ili povreda mozga mogu upotrebiti tetovažu da unaprede mišićnu kontrolu; osobe sa amputacijom uz pomoć ove tetovaže moći će da pokreću proteze onim mišićima koji su ostali funkcionalni.

Preuzeto sa:  http://portaloinvalidnosti.net/2016/07/nanotehnologija-tetovaza-mapira-emocije-i-kontrolise-misicnu-aktivnost/

Izvor: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160711155817.htm

Objavljeno: July 11, 2016
Source: American Friends of Tel Aviv University
Summary: A new temporary 'electronic tattoo' that can measure the activity of muscle and nerve cells researchers is poised to revolutionize medicine, rehabilitation, and even business and marketing research.