Istorijat Gloria Ferrari doo

Privredno društvo "Gloria Ferrari i ortaci" od je osnovanu u februaru 2002, a od septembra 2008. posluje kao Gloria Ferrari doo.

Međutim, osnivači su kao fizička lica sarađivali sa osobama sa invaliditetom i njihovim organizacijama još od 1992.

Evo nekih projekata koji su nam posebno dragi:

Započeli saradnju sa organizacijom ...Iz kruga

Početak saradnje Nebojše Markovića i organizacije ...Iz kruga 1998.god1998. godine započeli smo saradnju sa organizacijom ...Iz kruga čija je misija "poboljšanje društvenog položaja žena sa invaliditetom u Srbiji i ostvarivanje ljudskog prava na život bez nasilja i diskriminacije", godinu dana nakon njenog osnivanja.

Tehnička priprema časopisa Informator-Pokret-Preokret u Savezu za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije

Par naslovnih strana časopisa1995. godine Nebojša Marković je započe tehničko uređivanje časopisa Informator Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije.

Časopis je od broja 5/6 promenio naziv u Pokret, a potom u Preokret kako se i danas naziva.

Kasnjie je obučavao zaposlene da sami uređjuju časopis.

Opširnije: Tehnička priprema časopisa Informator-Pokret-Preokret u Savezu za cerebralnu i dečiju paralizu...