LIFEtool: Archimedes

Arhimedes je softver uz pomoć kojeg ćete lako naučiti i vežbati aritmetiku sa brojevima do 100.

Prilagođeno deci u predškolskim ustanovama, osnovnoj školi i deci sa poteškoćama u učenju.

Manje-jednako-veće, izgradnja klasa, brojanje se praktikuju sa živim materijalom. To je osnova za sigurno ovladavanje konceptom broja.
Pomaže u ovladavanju sabirannjem/oduzimanjem, množenjem i deljenjem.
Jasan prikaz aritmetičkih operacija u jednostavnim vežbama olakšava proces učenja. Sa višim stepenom težine, ilustracija se može izostaviti. Napredak u učenju se može grafički proceniti i odštampati.

Arhimedes

Poreklo: Austrija, Cena :
- LIFEtool: Archimedes, preuzimanje: 105 EUR + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima