Dinamički uređaji za komunikaciju koji se više ne proizvode