Zyfuse Heater izrađuje taktilne (reljefne) slike za slepe osobe.

Zyfuse Heater-fuser je uređaj koji omogućava stvaranje uzdignutih (taktilnih, "nabubrenih")  linijskih crteža na specijalnom papiru (capsule, swell, puff, fuser paper).

Korisnici mogu da crtaju, štampaju ili fotokopiraju slike na specijalnom papiru.
Kada ovaj papir prolazi kroz fuser, toplota prouzrokuje da se formiraju uzdignuća na mestima gde se nalaze linije i onda crtež može da se oseti ("čita") prstima.

Zyfuse Heater/fuser je idealan za osobe oštećenog vida (slepe i slabovide).
Zyfuse Heater/fuserse koristi u školama, na poslu, za ličnu upotrebu (kod kuće) i orjentaciju u samostalnom kretanju.

Zyfuse Heater/fuser u školi

U ranom školskom uzrastu (osnovna škola) Zyfuse Heater se može koristiti za:

 • Upoznavanje jednostavnih oblika i osnovnih koncepata;
 • Učenje crtanja i grafičkog izražavanja
 • Vežbanje pisanja i potpisivanja.

U srednjem i visokom obrazovanju Zyfuse Heater/fuser se može koristiti za pristup grafičkim informacijama u gotovo svim predmetima, posebno u matematici i prirodnim naukama.

Koristan u samostalnom kretanju i mobilnosti

Zyfuse Heater/fuser proizvodi vrlo kvalitetne mape za orjentaciju i obuku za samostalno kretanje.

Zyfuse Heater/fuser na poslu

Uz pomoć Zyfuse Heater, slepi i slabovidi (osobe oštećenog vida) mogu bolje i lakše da razumeju prikaz (sliku) na monitoru (ekranu) računara, da lakše shvate organizacionu strukturu poslovanja i grafikone prodaje.

Jedan ili dva taktilna dijagrama mogu da zamene na hiljade reči.

Zyfuse Heater/fuser u kući

Zyfuse Heater može da pomogne da igra šaha bude razumljivija (pristupačnija), da slepe osobe osete (vide) razliku između žirafe i leoparda. Da istraživanjem geografskih karata sveta mogu da odrede gde se nalazi koja zemlja, reka, grad.

Kopiranje, štampanje i ručno crtanje

Crni fotokopir i toner laserskih štampača je od ugljenika i zato ova dva uređaja mogu da proizvedu predivne reljefne slike (taktilnu grafiku). Međutim, problemi se javljaju zbog toga što oba uređaja prilikom rada greju papir na kome se štampa ili kopira. Ako se koristi specijalni swell papir može da dođe do zaglavljivanja papira ukoliko se ne preduzmu mere predostrožnosti:

 • Uvek se ručno u fotokopir ili štampač ubacuje jedan po jedan list swell papira;
 • Koristite fotokopir ili štampač odmah nakon uključivanja dok je još hladan ili nakon dovoljno duge neaktivnosti da stigne da se ohladi. Nikada nemojte da štampate niti fotokopirate na swell papir nakon neke velike količine štampanja ili fotokopiranja zato što su tada unutrašnjosti uređaja zagrejane i može doći do "bubrenja" swell papira i to dovesti do ozbiljnog zaglavljivanja papira u štampaču ili fotokopirnom uređaju.

Brajevo pismo na grafici

Ako se grafika priprema u nekom programu za pripremanje slika ili crteža, onda se tekst može dodati pomoću tekstualnih alata koristeći Brajev font. Naravno, potrebno je prvo imati instaliran Brajev font na računaru.

Šta treba znati

 • U boji ili crna - da li vaš inkjet štampač zapravo štampa crno ili svoju "crnu" boju stvara mešanjem drugih mastila? U slučaju da crna nije prava papir se neće "podici" ("nabubreti").
 • Čistoća originala - ako original sadrži mrlje ili druge nečistoće, taktilna grafika će biti uzdignuta i na mestima gde su nečistoće.
 • Margine i razmaci - proverite da li imate dovoljno mesta na ivicama za povezivanje i dovoljno prostora između elemenata kako se oni dobro prepoznavali. Ako to ne bude moguće, podelite crtež.

Olovke i pera za crtanje na Swell papiru

 • Drvene bojice i drvene - grafitne olovke - samo crne
 • od 0.7mm do 1.0mm crni flomaster
 • crni rapidograf

Navedene olovke provereno dobro rade, a postoje i druge. Linije na Swell papiru moraju biti crne, jer obojene linije i pozadine se neće podići (uzdignuti - nabubriti).

Poreklo EU(Velika Britanija), cena,
- Swell Form Tactile Graphics Machine (formerly ZyFuse Heater): 1550 USD + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-02-15
u Srbiji ista u dinarima.

Swellpaper, specijalni papir za Zyfuse Heater

Papir sa premazom specijalnih hemikalija koje reaguju na toplotu. Mikrokapsule alkohola koje se nalaze u papiru kada se izlože toploti čine da se papir uzdigne ("nabubri"). Stavljanjem crnog mastila na papir pre zagrevanja kontroliše se izdizanje delova papira.

Swell papir se može koristiti za stvaranje taktilne grafike na više načina.
Ovo je odgovarajući papir za Zyfuse Heater.

Tehnički detalji

 • Dimenzije: 210 x 297 mm (DIN A4)
 • Pakovanje: 200 lista

ili

 • Dimenzije: DIN A3
 • Pakovanje: 100 lista
Cena
- Specijalni papir za Zyfuse Heater A4, 200 lista: 210 USD + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2024-03-01
- Specijalni papir za Zyfuse Heater A3, 100 lista: 210 USD + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2024-03-01
u Srbiji ista u dinarima .

Markeri za pisanje / crtanje

Cena
- Zyfuse Heater markeri (1 tanji i 1 deblji marker): 20 EUR + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2018-07-02
u Srbiji ista u dinarima .

Tema/slično: asistivne tehnologije / pomagala za slepe i slabovide osobe, štampač reljefnih - taktilnih crteža za slepe i slabovide osobe, štampač reljefnih - taktilnih crteža za slepe i slabovide učenike-studente.

 

Dodatak: Resursi za taktilnu grafiku - grafika za slepe

 • http://web.me.com/schuffelen/Site/grbl/grbl0.html - Marco Schuffelen - ON EDITING GRAPHICS FOR THE BLIND - a complete manual on the design of tactile graphics. Written by Marco Shuffelen of the Netherlands Library for Audio Books and Braille, it walks the reader through many different examples and shows just how to re-work diagrams to make them more accessible and readable.
 • www.tactilegraphics.org - a collection of resources for people doing tactile graphics. There is an excellent Decision Tree linked from the front page - a great resource!
 • We have a small collection of images on this site, similar to the Table Mountain diagram alongside, for you to use as resources for making tactile graphics using the Piaf.
 • We also have a small subset of the Purdue graphics, offered here as a collection of example graphics. Each example has two parts - one for Low Vision diagrams, and one for Braille. Use these examples to help you design your own graphics, and to give you an idea of the quality of images available from View International, linked above.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.